En arbeidsdag på Fontenehuset Drammen

Arbeidsdagen på Fontenehuset i Drammen starter kl. 0800 og varer til kl. 1600.

Vi spiser felles frokost kl 0830 og i etterkant av måltidet har vi Morgenmøte der felles nyheter og konkrete planer for dagen samordnes mellom enhetene Kjøkken og  Kontor/Drift.

Faste rutiner for drift av huset skaper forutsigbarhet og trygghet. Hos oss i Drammen velger medlemmene hver morgen hvilke arbeidsoppgaver de ønsker å delta på. Dette kan være kjøkkenarbeid, der det hver dag lages felles lunsj til medlemmer og medarbeidere, eller generell drift av huset som f.eks. administrasjon og sentralbord, vask og renhold. All deltakelse er frivillig, og medlemmene løser de praktiske oppgavene sammen med medarbeidere i de enkelte enhetene.

Hver enhet har daglige møter der de fordeler arbeidsoppgaver, og hver annen  uke møtes både medlemmer og medarbeidere til et «Klubbhusmøte» der viktige beslutninger tas, med lik stemmerett for alle.

Medarbeiderne har koordineringsmøter en gang pr.uke, og i henhold til Fontenehusmodellens flate struktur er disse møtene åpne for medlemmer som måtte ønske å delta.

Ved eksterne møter deltar alltid medlemmer sammen med medarbeidere.