Drift / kontor

Enheten Drift/Kontor deler arbeidsoppgaver knyttet til ulike praktiske og administrative oppgaver. Under kan du lese om kontor og sentralbord, og drift.

Kontor og Sentralbord

Kontor og Sentralbord har mange forskjellige arbeidsoppgaver. Du trenger ikke å ha erfaring med kontorarbeid fra før. Det er tilstrekkelig om du har et ønske om å lære.

Noen av arbeidsoppgavene på enheten er:
• Postbehandling
• Resepsjonsarbeid
• Administrative oppgaver
• Forefallende kontorarbeid
• Oppdatering av hjemmeside og sosiale medier
• Vask og renhold

Drift

Drift har ansvaret for det praktiske vedlikeholdet og den tekniske driften av huset.

Du trenger ikke fagkompetanse for å delta i arbeidsoppgavene på enheten. Det er tilstrekkelig at du er interessert i oppgavene og har et ønske om å lære.

Vi strukturerer arbeidsdagen ved å ha arbeidsmøte to ganger daglig, kl. 9.00 og 13.00. På disse møtene går vi igjennom arbeidstavlen og melder oss på oppgaver. Tavlen er et viktig verktøy for å synliggjøre hvilke oppgaver som skal gjøres, hvem som gjør dem, og hvilke som er blitt gjort.