Historikk

Fontenehusbevegelsen oppstod i USA så tidlig som på 1940-tallet der en gruppe utskrevne psykiatripasienter startet en selvhjelpsgruppe. Antall medlemmer økte raskt og etterhvert ble gruppen gjort om til en stiftelse. Stadig flere land ønsket å utvikle egne Fontenehus og som følge av dette ble felles prinsipper for modellen samlet i et sett internasjonale retningslinjer på 1980-tallet. Metoden ble i 2011 anerkjent av U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration(SAMHSA) og inkludert i National Registry of Evidence-Based Programs and Practices. I dag er det nærmere 350 fontenehus fordelt i alle verdensdeler og 14 av dem er her i Norge

I 2014 ble Fountain House New York og Clubhouse International tildelt The Hilton Foundations International Humanitarian Prize. Tildelingen var anbefalt av lederen for WHOs avdeling for Mental Health og Gro Harlem Brundtland sitter, som tidlige WHO-direktør, i priskomiteen.

Klikk her for Clubhouse Internationals hjemmeside / Klikk her for Clubhouse Europas hjemmeside

I Norge er det etablert Fontenehus i Asker, BergenTromsø, Stavanger, Hønefoss, Drammen, KongsbergOslo ØstOslo, RyggeHarstadBærum og Gjøvik. Fontenehuset Trondheim er under etablering.