Kick-off for akkreditering

I juni startet Fontenehuset i Drammen prosessen med å bli akkreditert. Å bli akkreditert betyr at vi får et håndfast bevis fra Clubhouse International på at vi driver huset vårt i henhold til de internasjonale retningslinjene – et skikkelig kvalitetsstempel med andre ord.

Men hva betyr det egentlig for huset vårt og det enkelte medlem? For det første vil det fortelle omverdenen noe om den kompetansen som finnes på huset, og at vi er et sterkt og flott fellesskap. Videre er det viktig for framtidige samarbeid; både med offentlige instanser, private organisasjoner, næringslivet og andre fontenehus. Det kan åpne nye dører og gi medlemmene våre flere muligheter. Sist men ikke minst; evalueringsprosessen vi går igjennom gjør oss bevisste på hva vi er gode på og hvor vi kan bli bedre. Dermed får vi et fantastisk grunnlag for å bli et enda sterkere klubbhus som i enda større grad kan støtte sine medlemmer – både i den arbeidsorienterte dagen og med hensyn til arbeid og studier.

For de som ikke er kjent med evalueringsprosessen så er det kort fortalt en grundig gjennomgang av retningslinjene og hvordan vi følger den enkelte av dem. Dette foregår både i enhetene og i felles møter hvor alle sitter sammen og diskuterer. Resultatet er en rapport på engelsk som sendes til Clubhouse International. Sistnevnte vil så sende et akkrediteringsteam som skal være hos oss i 3 dager og evaluere med utgangspunkt i rapporten vi har skrevet. Deretter kan de gi oss akkreditering for enten 1 år eller 3 år, og ikke minst gi oss mange gode innspill for videre drift. Hele prosessen må ferdigstilles innen et år, og målet vårt er å bli akkreditert i løpet av mai 2018.

Som en «kick-off» i juni fikk vi god hjelp både fra Fontenehuset på Hønefoss, og Fontenehuset i Oslo. Flotte presentasjoner og god veiledning satte virkelig tankene i sving, og motivasjonen var på topp da komiteen satte i gang. Komiteen er en liten gruppe medlemmer og medarbeidere som har fått klubbhusets tillit til å lede prosessen. Gruppa har hatt ukentlige møter gjennom hele sommeren for å gjøre seg kjent med alle dokumenter og få nok informasjon til å sette opp en tidsplan. For et engasjement! Onsdag 9. august var vi klare for å dele vår iver med fellesskapet, og vi hadde vårt første møte med presentasjon av formål, prosess og tidsplan. Etter bildet å dømme mangler det verken på motivasjon eller arbeidsglede, så da er vi i gang dere!