Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er Fontenehusmodellen for å få våre medlemmer ut i arbeid.

Arbeidsgivers bidrag er å opprette en stilling med enkle, strukturerte og varierte oppgaver, som er lette å sette seg inn i. Fontenehuset velger ut og lærer opp den som ansettes og en ansvarlig person hos oss holder jevnlig kontakt med arbeidsgiver og den ansatte. Ved eventuell sykdom garanterer vi en vikar slik at arbeidet alltid blir utført på tilfredsstillende måte.

Arbeidsforholdet varer i 6 til 9 måneder og arbeidstiden er vanligvis 15 til 20 timer per uke. Etter dette tilbys jobben til et annet medlem for en tilsvarende periode.

Fontenehuset Drammen står ansvarlig for arbeidsforholdet, og det lages en overordnet kontrakt mellom oss og arbeidsgiveren.