Styret

Torbjørn Andreas Pettersen

Torbjørn Andreas Pettersen, styreleder

Torbjørn er tidligere politimann, nå selvstendig næringsdrivende. Aktiv i lokalpolitikken og et bredt nettverk som bidrar til å gjøre klubbhuset kjent. Lang og bred erfaring fra frivillig arbeid. Støtter og fremmer klubbhuset i lokalsamfunnet. Har en viktig rolle i beredskapssituasjoner og husets HMS-arbeid.

 

Ana Maria Silva-Harper

Ana Maria Silva-Harper, styremedlem

Administrasjonskonsulent ved Drammen DPS poliklinikk, Vestre Viken HF. Bred erfaring fra politikk, helse og organisasjonsarbeid. Bidrar med innsikt og innflytelse i politiske og byråkratiske prosesser. Lang og bred erfaring fra frivillig arbeid.

 

Per Suseg

Per Suseg, styremedlem

Tidligere HR direktør med leder- og styreerfaring fra mediebransjen og frivillig arbeid. Arbeider som konsulent innenfor HR, ledelse og organisasjonsutvikling. Bidrar i rekruttering, HR-arbeid og kommunikasjon.

 

 

Bilde kommer :)

Ole Peter Motzfeldt, styremedlem

Daglig leder og autorisert regnskapsfører i Motzfeldt regnskap AS. Bred erfaring innen økonomi og regnskap. Bidrar med økonomisk rådgivning.

 

Adrian Tollefsen

Adrian Tollefsen, styremedlem

Generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Utdannet siviløkonom. Bidrar gjennom sin brede erfaring med organisasjonsarbeid og politisk arbeid.

 

Liv-Christine Hoem

Liv-Christine Hoem, styremedlem

Liv-Christine representerer medlemmene ved fontenehuset og studerer for tiden ved forfatterlinjen på Danvik folkehøyskole. Erfaring innen redaksjonelt arbeid og markedsføring. Lang erfaring fra politikk og frivillig arbeid. Bidrar med kunnskap og støtte fra brukerperspektiv.

 

Monica Jordnes

Monica Jordnes, styremedlem

Monica representerer medlemmene ved fontenehuset og bidrar med kunnskap og støtte fra brukerperspektiv. Hun har lang erfaring fra kontorarbeid, bl.a. 10 år i NAV.